Wednesday, 21 November 2018

DASHAM - LIST OF PARTICIPATING MEDIA PERSONS

LIST OF PARTICIPATING MEDIAPERSONS
Sr. No.                   Name                                           Media Organisation
1.                     Ajay Sharma                                       Daily News
2.                     Rajkumari Dogra                                Freelance Journalist
3.                     Hanumant Singh                                 BTS News
4.                     Nikita Bishnoi                                     Hindustan Times
5.                     Manish Godha                                     Nai Duniya
6.                     Rohit Kumar                                       Pinkcity.com
7.                     Manish Hooja                                      Pinkcity.com
8.                     Vijay Kedia                                         The Public Side
9.                     Preety Joshi                                         Freelance Journalist
10.                   Ravi Katara                                         ETV Bharat
11.                   Karan Tiwari                                       HNN
12.                   Minu Sharma                                       DD News
13.                   Mohammed Iqbal                                The Hindu
14.                   Rakesh Sharma                                   Punjab Kesri
15.                   Rohit Jain Paras                                  The Hindu
16.                   Shiv Prasad                                         DD News
17.                   Nagesh Kumar                                    DD News
18.                   Ankur Jain                                           ETV
19.                   Ranjit Kaus                                         Mehfil Media
20.                   Vijay                                                   Samachar Plus
21.                   Manoj Shrestha                                   Dainik Bhaskar
22.                   Santosh Sharma                                  Daily News
23.                   Himanshu Vyas                                   Hindustan Times
24.                   Asha Wadhwani                                 Child Line Jaipur
25.                   Sunil Sharma                                       AI TV
26.                   Arvind Sharma                                    The Times of India
27.                   Naim Khan                                          Khan Kasmi
28.                   Mahesh                                                News 18 Rajasthan
29.                   Swati Saini                                          AI TV
30.                   Jawed Ansari                                      UNICEF
31.                   Jaya  Gupta                                         Rajasthan Patrika
32.                   Chavi                                                   Patrika TV
33.                   Prithvi Sengar                                     Media Research Scholar
34.                   Lavina                                                 Media Research Scholar
35.                   Narayan Bareth                                   BBC
36.                   Dinesh Kumawat                                News 24

No comments:

Post a Comment